2010-04-15

RINGU (1998)


CAST :
NANAKO MATSUSHIMA (REIKO ASAKAWA), MIKI NAKATANI (MAI TAKANO), YUKO TAKEUCHI (TOMOKO OISHI), HITOMI SATO (MASAMI), YOICHI NUMATA (TAKASHI YAMAMURA), YUKATA MATSUSHIGE (YOSHINO), KATSUMI MURAMATSU (KOICHI ASAKAWA)